De wettelijke vermeldingen

Door de website van de Toeristische Federatie van de Provincie Henegouwen te bezoeken, erkent u te hebben kennisgenomen van deze wettelijke vermeldingen.

Privacybescherming

U kunt onze website bezoeken zonder dat u persoonlijke informatie hoeft te verschaffen. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gevraagd via ons contactformulier of bij de inschrijving voor de nieuwsbrief.

Wanneer u uw gegevens invoert, bewaren wij deze in onze database die enkel toegankelijk is door onze diensten van de Toeristische Federatie van de Provincie Henegouwen, om u indien van toepassing toeristische informatie te verschaffen over onze streek of onze activiteiten. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de privacybescherming van de verwerking van persoonsgegevens, hebt u recht op toegang tot deze gegevens en recht op rectificatie of verwijdering ervan indien u daarom vraagt. Wij leveren of verkopen uw gegevens op geen enkel moment aan andere instellingen. Dit geeft u de garantie dat u bent beschermd tegen elke vorm van commerciële "overkill" of ander kwaadwillig gebruik van uw gegevens (spam, enz.). Door deze website te bezoeken verleent u overigens het recht aan de Toeristische Federatie van de Provincie Henegouwen om intern, voor analytische, statistische en promotiedoeleinden, de gegevens met een technisch karakter die door de Federatie worden verzameld te gebruiken.

Bescherming van de intellectuele rechten van de website en de inhoud daarvan.

De Toeristische Federatie van de Provincie Henegouwen behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom op haar site voor. Alle rechten op de inhoud en de architectuur van deze website, en vooral maar niet exclusief op de foto's, teksten, logo's, tekeningen, slogans, commerciële namen en andere onderdelen van deze website zijn voorbehouden. Deze worden beschermd door de nationale en internationale wets- en reglementaire teksten, die absoluut door elke bezoeker van de website dienen te worden nageleefd. Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Toeristische Federatie van de Provincie Henegouwen of eventuele andere rechthebbenden, is elke reproductie of elk gebruik voor publieke uitvoering van deze website en de inhoud ervan, via welk middel dan ook, verboden.

Gegevens die op de website staan.

De Toeristische Federatie van de Provincie Henegouwen is aangesloten bij het platform Plate Forme Tour-I-Wal dat werd ingesteld door het Commissariaat-generaal voor Toerisme. De gegevens die in de database P.I.V.O.T werden ingevoerd worden dus gedeeld tussen verschillende toeristische operatoren voor promotiedoeleinden volgens de voorwaarden voorzien door de ontwerpovereenkomst getekend tussen de Toeristische Federatie van de Provincie Henegouwen en het Commissariaat-generaal voor Toerisme. Wij hebben de grootste zorg besteed aan het verzamelen van de toeristische gegevens en aan het schrijven van de teksten op deze website. Deze website is echter niet uitputtend en de Toeristische Federatie van de Provincie Henegouwen kiest het aanbod dat zij voor promotiedoeleinden op de voorgrond wil plaatsen. De informatie die op deze website staat is voor het grootste deel aangeleverd door de verschillende toerisme-operatoren via de gemeenschappelijke database PIVOT. De Toeristische Federatie van de Provincie Henegouwen verzorgt de promotie van de activiteiten waarover zij werd geïnformeerd en waaruit zij een keuze heeft gemaakt. Zij kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten, onjuistheden of wijzigingen die zich voordoen tussen de publicatie op deze website en het bezoek ter plaatse. U zult opmerken dat deze website in voortdurende ontwikkeling is en in de loop der tijd steeds meer zal worden gevuld door middel van de continue aanvoer uit de nieuwe database. Wij vragen uw begrip voor elke -tijdelijke- tekortkoming in de gegevens die op deze website staan, en verzoeken u contact met ons op te nemen in geval van vragen. In geen enkel geval kan de Toeristische Federatie van de Provincie Henegouwen verantwoordelijk worden gesteld wegens het gebruik van de gegevens op deze website of de afwezigheid van specifieke informatie.

Fotocredits:

 Photos: C. Carpentier/ et plus spécifiquement :

- Picardie Belge : Maison du Tourisme de la Picardie / Syndicat d’initiative 
- Tournaisis : Samuel Dhote / Fabrice Gallez / Matthieu Langrand / Carlo Bassi / Michel Fischer
/ Parc Naturel des Plaines de l'Escaut
- Région de Mons : Maison du Tourisme de la Région de Mons/ / Pro Vélo 
- Parc des Canaux et Châteaux : Maison du Tourisme Parc des Canaux et Châteaux/ Bernard Vanroye / C. Carpentier / P. Dautez / Secteur horeca et hôtellerie 
- Val de Sambre et Thudinie : Maisons du Tourisme Val de Sambre et Thudinie / Empain/ MICM
- Pays de Charleroi : Maison du Tourisme du Pays de Charleroi/ Ville de Charleroi (Luc Denruyter, Mireille Simon, ...) 
- Botte du Hainaut : F. Hardy / L’Imagerie / F. Balsacq
- Alex Kouprianoff et Aerialmedia

De foto's op deze website mogen in geen geval met een commercieel doel worden gebruikt. Deze foto's dienen slechts om onze website te illustreren. Elk onrechtmatig gebruik, ofwel om een website te illustreren of voor enig gebruik met commercieel oogmerk, zal leiden tot de aansprakelijkheid van de gebruiker en juridische vervolging. Alle afbeeldingen zijn het eigendom van de fotograaf.

Verantwoordelijk uitgever

De website www.visithainaut.be wordt beheerd door de Toeristische Federatie van de Provincie van Henegouwen onder voorzitterschap van mevrouw Fabienne Capot, provinciaal afgevaardigde, en de leiding van 

Monsieur Jean-Michel Maes.

Beleid op het vlak van externe links

De Toeristische Federatie van de Provincie Henegouwen gebruikt externe links om haar website interactief te maken en kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan, voor fouten in websiteadressen of in domeinnamen die op de website staan. De toestemming voor de plaatsing van een link is geldig voor elke drager, met uitzondering van de dragers die gegevens met een politiek, religieus, xenofoob karakter verspreiden, of gegevens die inbreuk kunnen maken op de gevoeligheid van een grote groep.

Technische problemen

Ondanks de inspanningen om elke onderbreking door technische problemen zo veel mogelijk te vermijden, wijst de Toeristische Federatie voor de Provincie Henegouwen elke verantwoordelijkheid wegens onderbreking van de diensten of andere technische problemen af.

Financiering

Het project werd gerealiseerd met de financiële steun van het Commissariaat-generaal voor Toerisme. Het Commissariaat-generaal voor Toerisme (CGT) Avenue Gouverneur Bovesse, 74 5100 Jambes vertegenwoordigd door: Commissaris-generaal voor Toerisme en de heer Daniel Danloy, Directeur – Directie voor Toeristische producten en NTIC.